Tropical Edu

Filtracja mechaniczna w akwarium jak działa?

Filtracja mechaniczna w akwarium to proces, który umożliwia usunięcie unoszących się w wodzie cząsteczek materii. Inaczej mówiąc, jest to proces polegający na oddzieleniu fazy stałej od fazy ciekłej, w trakcie przepływu przez ośrodek porowaty. Woda przepływająca przez filtr jest również … Read More

Obniżanie temperatury wody w akwarium

Większość ryb przystosowana jest do życia w środowisku o temperaturze 24 – 26⁰C i taką w akwarystyce uznajemy za „standardową”. Niektóre gatunki wolą wody zimniejsze inne cieplejsze. Ryby potrafią przystosować się w pewnym zakresie do innych temperatur, niż panujące przez dekady w ich środowisku naturalnym, wpływa to jednak zwykle ich na zachowanie, sposób żerowania i długość życia.