Tropical Edu

Filtracja mechaniczna w akwarium jak działa?

Filtracja mechaniczna w akwarium to proces, który umożliwia usunięcie unoszących się w wodzie cząsteczek materii. Inaczej mówiąc, jest to proces polegający na oddzieleniu fazy stałej od fazy ciekłej, w trakcie przepływu przez ośrodek porowaty. Woda przepływająca przez filtr jest również … Read More