Pyszczaki czy gębacze? Strategie rozrodcze pielęgnic

Zjawisko opieki nad złożoną ikrą i potomstwem nie jest w świecie ryb zbyt powszechne, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość i różnorodność gatunków. Według wielu najciekawszą grupę prezentują tzw. pyszczaki i gębacze. Ich samice (dużo rzadziej samce) inkubują ikrę w worku gardzielowym mieszczącym się w jamie gębowej.