Jak działa Vitality & Color Granules – sprawdź wyniki badań!

Pokarmy firmy Tropical podlegają licznym badaniom laboratoryjnym, są też z powodzeniem stosowane w akwariach w firmie i u zaprzyjaźnionych hodowców. Jednak to nie wszystko. Pokarmy, które produkujemy od ponad 45 lat, powierzamy również zespołom naukowców. Ze względu na ich wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu najróżniejszych eksperymentów bez wahania zlecamy im niejednokrotnie trudne zadania. Tym razem celem badań było określenie wpływu dwóch pokarmów – Vitality & Color Granules oraz Tropical Granulat na wybarwienie ryb akwariowych. Przy okazji sprawdzono również, jak ryby akceptowały te pokarmy i jak wpływały one na ich wzrost.

Przygotowania do badań

Aby przeprowadzić rzetelny eksperyment dotyczący wpływu pokarmu na wybarwianie ryb, musieliśmy do niego zaangażować ryby. Wybór padł na gurami dwuplamego złotego (Trichogaster trichopterus „Gold”). Dlaczego akurat ten gatunek? No cóż, to był pomysł podyktowany faktem, że już kiedyś z powodzeniem wykorzystałam te ryby do takiego eksperymentu, ale w warunkach hodowli. Z racji tego, że młode ryby są srebrzyste, efekt zmiany koloru jest na nich bardzo dobrze widoczny. Ze stada młodych gurami o długości ciała ok. 2-3 cm po aklimatyzacji wybrano 80 osobników, których podzielono losowo na dwie grupy doświadczalne. W każdej grupie uwzględniono cztery powtórzenia (każde powtórzenie stanowiło indywidualne akwarium obsadzone 10 osobnikami).

Liczba grup2Liczba ryb w powtórzeniu10
Liczba powtórzeń (akwariów) w grupie4Liczba ryb w grupie40
Całkowita liczba powtórzeń (akwariów)8Całkowita liczba ryb80

Jak wyglądały akwaria doświadczalne?

Badacze przygotowali 8 zbiorników o wymiarach 35 x 30 x 35 cm (dł. x szer. x wys.). Ich objętość brutto wynosiła 36,75 l, a netto – 30 l. Akwaria obsługiwały filtry wewnętrzne o wydajności do 250 l/h i objętości złoża filtracyjnego = 1 l. Dodatkowo akwaria napowietrzał system zasilany dmuchawą HIBLOW HP 40 (1,6 l powietrza tłoczonego/min/akwarium). W akwariach zastosowano oświetlenie LED. Akwaria przed wprowadzeniem ryb były dojrzałe.

Akwaria doświadczalne

Pokarmy wybrane do badań

Na ogół w badaniach porównawczych próbki są zakodowane. Tak było i w tym wypadku. Naukowcy otrzymali dwa pokarmy oznaczone jako A i B. Teraz już mogę ujawnić, co kryło się pod tymi literkami:

A – Tropical Vitality & Color Granules (New Formula)

B – Tropical Granulat                                                                    

Wybierając pokarmy do eksperymentu, kierowaliśmy się chęcią sprawdzenia, jaka jest różnica i czy w ogóle jest w działaniu wybarwiającym podstawowego pokarmu dla ryb i pokarmu wybarwiającego. Do porównania wybraliśmy Vitality & Color Granules, który ostatnio przeszedł mocny lifting i obecnie zawiera większą dawkę astaksantyny oraz dodatek w postaci ekstraktu z czerwonej papryki, oraz Tropical Granulat – pokarm z Linii Standardowej, który jest pokarmem podstawowym, wieloskładnikowym i nie zawiera w swoim składzie surowców o wysokiej zawartości karotenoidów.

Przebieg badań

Ryby otrzymywały pokarm codziennie rano między 8.00 a 8.30. W okresie aklimatyzacji mogły się najadać do syta. Po każdym takim karmieniu ilość pobranego pokarmu była kontrolowana, co pozwoliło ustalić dawkę pokarmu użytą we właściwej części eksperymentu. W 1., 10. oraz 20. dniu testu ryby żywiono do wizualnego nasycenia, natomiast w pozostałym okresie (dzień 2.-9., 11.-19., 21.) ryby otrzymywały tylko 50% maksymalnego dziennego pobrania. Tak zaplanowana metodyka żywienia ryb umożliwiła określenie akceptacji testowanych pokarmów. Każdego dnia trzydzieści minut po karmieniu usuwano nieczystości z dna akwariów oraz kontrolowano stan techniczny oświetlenia, filtrów i napowietrzaczy. Trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) podmieniano 20% objętości wody w każdym akwarium doświadczalnym. Jak widać, dużo pracy zostało wykonane, a jeszcze nie przeszliśmy do zbierania danych…

Jakie dane zebrano podczas badań?

Dokonano oceny wpływu pokarmów na wybarwianie. Zapewne się zastanawiacie, jak to zrobiono. Otóż przeprowadzono ankiety oceny wizualnej i witalności ryb, a osoby je wypełniające nie wiedziały, ile jest grup doświadczalnych oraz jaki jest cel testu. Ankiety zostały przeprowadzone w 21. dniu testu. Oprócz tego wykonano dokumentację filmową. W każdym akwarium ryby były nagrywane przez 5 minut w 1., 7., 14. oraz 20. dniu testu. Podczas nagrywania za każdym razem były zachowane jednakowe parametry oświetlenia. Uzyskane z nagrań zdjęcia poddano ocenie komputerowej w programie graficznym, który przeanalizował poszczególne składowe danego koloru na zdjęciu, co dla oka ludzkiego nie jest już możliwe. W związku z tym ocena wybarwienia została dokonana w sposób subiektywny (ankiety) i obiektywny (analiza komputerowa).

Podczas eksperymentu zebrano również dane potrzebne do określenia wzrostu i wykorzystania pokarmu przez ryby. W tym celu mierzono, ile ryby pobierały pokarmu, jak przyrastały, jaka była ich masa końcowa. Określono również współczynnik wykorzystania pokarmu (FCR). Współczynnik wykorzystania pokarmu (Feed Conversion Ratio) oznacza ilość zużytej paszy na przyrost kilograma masy ciała zwierzęcia:

FCR = pobrana pasza (kg) / przyrost masy ciała (kg)

Tak więc im jego wartość jest niższa, tym lepiej wykorzystywany jest pokarm.

Nie mogło też zabraknąć danych o warunkach środowiskowych, w jakich żyły ryby. Dlatego rejestrowane były: temperatura wody (°C), odczyn (pH), zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie (mg/l), stężenie amoniaku (mg/l), azotynów (mg/l) i azotanów (mg/l).

Wyniki badań

Pora przejść do sedna, czyli omówić, co z tego wszystkiego wynikło. Zgromadzone dane zostały przeanalizowane przy użyciu narzędzi statystycznych.

Wpływ badanych pokarmów na wybarwienie ryb

Analiza statystyczna uzyskanych danych wykazała istotny wpływ testowanych pokarmów na wybarwienie ciała i witalność ryb. Najlepiej wybarwiły się ryby karmione granulatem Vitality & Color Granules. Tak jak zakładaliśmy, Tropical Granulat tylko nieznacznie poprawił wybarwienie ryb. Warto podkreślić, że wybarwienie, chociaż nieznaczne, było zauważalne, mimo że produkt ten nie zawiera specjalnych dodatków takich jak astaksantyna czy czerwona papryka. Natomiast tak jak wszystkie pokarmy Tropical, również Tropical Granulat w swojej recepturze zawiera surowce, które zapewniają rybom niezbędną dawkę karotenoidów.

Efekty wybarwiania ryb pokarmem Vitality & Color Granules

Wyniki wybarwiania Vitality & Color Granules

Efekt wybarwiania ryb pokarmem Tropical Granulat

Efekt wybarwiania pokarmem Tropical Granulat

Parametry fizykochemiczne wody

Temperatura wody w akwariach wynosiła średnio 26,8°C i utrzymywała się w zakresie od 26,0°C do 28,0°C. Odczyn wody średnio wynosił 7,43 pH, a jego wahania mieściły się w zakresie od 7,22 do 7,69 pH. Poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie przy każdym pomiarze określono jako wysoki, minimalną wartością było 7,54 mg/l, maksymalną – 9,02 mg/l, a średnia wartość wynosiła 8,46 mg/l. Średnie zawartości związków azotowych w wodzie wynosiły: amoniak 0,01 mg/l, azotyny 0,05 mg/l, azotany 3 mg/l. Nie zauważono powiązania analizowanych parametrów jakości wody z rodzajem podawanego pokarmu.

Przeżywalność ryb

Każde z akwariów obsadzono dziesięcioma rybami. Test rozpoczęto z osobnikami o średniej masie ciała wynoszącej 1,04 g. Przeżywalność zwierząt nie różniła się pomiędzy grupami. Żaden z testowanych pokarmów nie miał wpływu na poziom śmiertelności.

Pobranie pokarmów oraz współczynnik ich wykorzystania

Jednostkowe pobieranie Vitality & Color Granuels i Tropical Granulat  wynosiło odpowiednio 0,20 g i 0,24 g. Warto zwrócić uwagę, że jednostkowy przyrost masy ciała był wyższy u ryb karmionych Vitality & Color Granules (0,19 g) w porównaniu do Tropical Granulat (0,1 g).

W wyniku różnego przyrostu masy ciała oraz różnego pobierania pokarmu w obu grupach współczynnik wykorzystania pokarmu (FCR = pobrany pokarm (g) / przyrost masy ciała (g)) wynosił 1,05 dla Vitality & Color Granules i 2,41 dla Tropical Granulat.

Teraz już wiecie, że Vitality & Color Granules rzeczywiście działa i efektywnie zwiększa wybarwienie ryb. A wszystko dzięki obecnym w jego składzie: astaksantynie (84 mg/kg), ekstraktowi z czerwonej papryki (3000 mg/kg), krewetkom (10%) i krylowi (8%).

Zainteresował Cię temat wybarwiania ryb, koniecznie przeczytaj Pokarmy wybarwiające dla ryb – jak działają?

dr inż. Aleksandra Kwaśniak-Płacheta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *